Mars bi mogao pući ako se sudari sa kometom C/2013 A1

Planeta Mars od oktobra 2014. godine možda neće postojati u sadašnjem obliku, jer postoji velika vjerovatnoća da će se sudariti sa kometom C/2013 A1, prečnika 50 kilometara, a sudar će biti jednak eksploziji 20 milijardi kilotona trotila.

Prema procjenama naučnika, sudar može da dovede do najneočekivanijih posljedica – Crvena planeta može da pukne. Osa Marsa može da se promijeni, a na njegovoj površini može da se pojavi voda.

Naučnici su izračunali da će kometa C/2013 A1 proletjeti na rastojanju od 37 hiljada kilometara od površine Marsa. Procjene se stalno provjeravaju, ali se svi slažu da je mogućnost sudara vrlo velika.

Takođe, naučnici ističu da nisu u stanju da predvide posljedice sudara. Jasno je samo da stanovnici Zemlje ne moraju da se brinu, jer havarija na Marsu neće uticati na našu planetu.

Zemljani još nisu stigli da započnu osvajanje Marsa, a ta planeta se već našla u opasnosti. Udar ogromne komete može da prepolovi planetu, da promijeni njenu osu, klimu, bilo šta. Kometa nosi veliku količinu vodonika.

Za Mars bi udar bio veoma opasan. Tamo će prilikom sudara doći do oslobađanje energije koja odgovara vrlo snažnoj termonuklearnoj eksploziji.

Ako je to ledena kometa, voda koja postoji u kometi past će na Mars. A pošto je na Marsu vrlo rijetka atmosfera, voda će se odmah sublimisati i pretvoriti u led koji tamo u izvjesnom procentnom odnosu već postoji.

Na Marsu će sigurno ostati “ožiljci”. Tamo postoji veliki kanjon dug stotine kilometara, koji je nastao u jednom od prethodnih sudara sa snažnim asteroidom, a ne kometom, zbog čega je isparila čitava atmosfera.

Ipak, kosmička rastojanja su tako velika da stanovnici Zemlje posljedice ovog sudara, najverovatnije, neće osjetiti. Najveća buka koja bude podignuta zbog sudara bit će najverovatnije medijska buka, smatraju naučnici.

Prema procjenama astronoma, ona će proljeteti na rastojanju od 105 hiljada kilometara od centra Marsa 19. oktobra 2014. godine.

Klix.ba