Naučnici: “Božija čestica” postoji, sve upućuje na to

Oba tima koja su radila na potrazi za Higgsovim bozonom su postigla rezultate pomoću kojih sa sigurnošću mogu reći da su otkrili nešto novo. Međutim, bit će potrebno još mnogo istraživanja prije nego budu u potpunosti sigurni da je novootkrivena čestica zaista Higgsov bozon.

Rezultati objavljeni u CERN-u su dočekani salvom gromoglasnih aplauza.

“Nisam očekivao da ću ovo vidjeti u svom životu”, kazao je profesor Peter Higgs, jedan od teoretičara, koji su 1964. godine predvidjeli postojanje ove čestice.

Timovi koji su radili na istraživanju bozona su uporedili svoje rezultate i zbog činjenice da je postojala šansa od samo jedan naprema 3,5 miliona da će dobiti takav signal ukoliko ne postoji Higgsov bozon, vjeruju da imaju dovoljnu sigurnost da objave otkriće ove čestice.

Statistička sigurnost od pet sigmi, koliko su približno i dobili timovi koji su radili eksperimente, se smatra prihvatljivom granicom za priznavanje otkrića nove čestice. To znači da postoji mala šansa da Higgsov bozon ne postoji i da su dobijeni signali rezultat statističkih fluktuacija.

Signal otkriven tokom istraživanja odgovara čestici težine 125-126 gigaelektronvolti, što je oko 130 puta teže od protona.

Ukoliko se zaista dokaže postojanje ove čestice, to će biti jedno od najvećih naučnih otkrića u historiji.

Klix.ba