NASA izgubila uzorke sa Mjeseca

Disk sa uzorcima prečnika šest centimetara u kojem su bili uzorci tri stijene i tri uzorka prašine sa mjeseca, nestao je nakon što je pozajmljen obzervatoriji u Delawareu 1978. godine.

Inspektor NASA-e Paul Martin objavio je izvještaj u kojem su navedeni detalji o tome kako je agencija davala uzorke istraživačima koji ih nikada nisu koristili ili je jednostavno zagubljen trag rijetkim dijelićima prikupljenim tokom prvog odlaska na Mjesec 1969. godine.

“Prema podacima NASA, 517 pozajmljenih astromaterijala su nestali ili su ukradeni u periodu između 1970. godine i juna 21010. godine”, navodi se u izvještaju.

U astromaterijale spadaju kamenje i tlo sa Mjeseca, meteoriti sa asteroida, Marsa i Mjeseca, joni iz spoljnih nivoa Sunca, prašina sa kometa i međuzvjezdanog prostora i kosmička prašina iz Zemljine stratosfere.

U izvještaju se dodaje da ovi uzorci rijedak i ograničan resurs i imaju važnu ulogu u istrživanju i obrazovanju.

U izvještaju se ističe da je potrebno da NASA uspostave bolji sistem za praćenje pozajmljenih uzoraka i da vrše popis na godišnjem nivou kako bi se izbjegli nepotrebni gubici.

NASA je priznala da je u prošlosti bili gubitaka sličnih materijala. Tokom 2010. godine jedan istraživač izgubio je 18 uzoraka sa Mjeseca.

Sarajevo-x.com