Heuer: Sve smo bliže Božijoj čestici

Zamislite da ste na žurci. Mnogo gostiju, na velikom prostoru… I odjednom se pročuje da je tu i neka slavna ličnost. Na mjestu gdje se navodno nalazi ta zvijezda, odmah se skuplja mnogo ljudi i kako se glasina širi, dolazi do fenomena koji se može predstaviti upravo kao to kretanje ljudi. Tom slikom fizičari objašnjavaju takozvane Božije čestice ili Higs-bozoni. Međutim, te najmanje čestice, koje svoj materiji daju masu, još nisu pronađene. Ipak, naučnici su nedavno došli do novih zaključaka u vezi sa tim česticama. O tome su novinari Deutsche-Wellea razgovarali sa generalnim direktorom CERN-a, Rolfom-Dieterom Heuerom.

DW: Gospodine Heuer, šta će se zapravo desiti ako ne pronađete Higs-bozone?

Ako ih ne pronađemo, onda ćemo shvatiti da nam nedostaje posljednji, važan dio slagalice onoga što zovemo ’standardni model’, dakle, upravo ti Higs-bozoni. Ova je ’zvijer’ odgovorna za davanje mase elementarnim česticama i to će nam nedostajati. To bi bio prvi put da otkrijemo jednu zaista veliku rupu u ovom standardnom modelu i onda ćemo tu rupu morati da popunimo nečim drugim, nekim drugim mehanizmom koji ima isto djejstvo kao Higs-bozoni.

Znači li to da su onda i sve teorije na kojima trenutno počiva nukleralna fizika bezvrijedne?

Ne. Mnogo ljudi ima i druge teorije, ali ona koja trenutno najbolje odgovara je Higs-bozon i zato ih tako očajnički tražimo, jer sve znamo o toj ’zvijeri’, znamo sve njene karakteristike, samo još ne znamo da li postoji.

Nedavno ste objavili neke nove rezultate. Koliko ste bliže pronalaženju čestica?

Napravili smo veliki korak naprijed, zaista smo postigli dvije velike stvari ove godine. Prvo, suzili smo ’prostor’ na kojem bi se mogle nalaziti te čestice, ta ’slavna ličnost’ s početka priče. I drugo, sproveli smo eksperimente i otkrili pravac u kome bi trebalo tražiti Higs-bozone. Potrebno nam je još dosta podataka koje ćemo sakupljati naredne godine. Tako smo dakle ove godine zvijer pod A – fokusirali i pod B – pronašli prve tragove.

Mislite li da ćete na kraju dođi do 100 posto sigurnog otkrića?

Da. Do kraja naredne godine imat ćemo otkriće – ili ćemo pronaći Higs-bozone ili ćemo utvrditi da ne postoje.

Akcelerator čestica je ogromna mašina, koja je također bila veoma skupa. U kojoj mjeri ste primorani na uspjeh?

Kada se bavite istraživanjem, prije svega je važno da uređaji za koje je trebalo 20 godina da se osmisle i izgrade, na kraju i funkcionišu. Svih ovih godina i eksperimenti i akcelerator su radili sasvim dobro. Oni su moje predviđanje, moje obećanje o broju sudara za ovu godinu prebacili i to za faktor 5. Mislim da je sve prošlo fantastično ove godine i da je sve to bio ogroman uspjeh, Da li smo primorani na uspjeh? Da! Hoćemo da otkrijemo nešto novo i mi ćemo ili pronaći Higs-bozone ili ćemo utvrditi da ne postoje i to je fantastično.

Šta će se sada dešavati u ovom istraživačkom centru?

U sljedeća dva do tri mjeseca akcelaerator neće biti u pogonu. Kao i svakom automobilu, potrebna mu je faza održavanja. U sljedećem periodu naučnici će raditi na podacima prikupljenim tokom dosadašnjih istraživanja. Nakon toga, od sredine marta, prikupljat ćemo nove podatke i onda, naravno, vrlo napeto iščekivati da vidimo kuda će nas ti podaci odvesti i kako će se analiza dalje razvijati. Recimo to ovako: jedan od seminara o tome bio je zakazan za 14 sati, a prvi slušaoci su se u sali pojavili još u 8:30 jer je naša sala mala. Po tome možete oceniti kako napeto i interesantno je trenutno kod nas u laboratoriji.

I kada na kraju identifikujete Higs-bozone, šta ćemo zapravo znati u tom momentu?

Potvrdit ćemo takozvani standardni model fizike elementarnih čestica. Onda imamo jednu zatvorenu konstrukciju, model koji opisuje četiri do pet posto materije i gustine energije u univerzumu; 95,96 procenata su tamna materija i tamna energija, od toga je četvrtina tamna materija i tri četvrtine tamna energija. To je ono što univerzum tjera da se širi. Dakle, mi moramo da proučimo, shvatimo još 96 posto materije i gustine energije univerzuma. Imamo još mnogo, mnogo posla u narednih 20 godina. Toliko dugo želimo i da koristimo ovaj akcelerator.