Naučnici potvrdili: Putovanje kroz vrijeme ostaje fantazija

Za one koji provode dane razmišljajući o putovanju u budućnost, naučnici donose loše vijesti. Oni su dokazali da sve i jedan foton slijedi Einsteinovu teoriju o tome da ništa ne može putovati brže od svjetlosti, što u prevodu znači da je putovanje kroz vrijeme nemoguće. Njihovo istraživanje okončava desetogodišnju debatu o brzini jednog fotona, osnovne jedinice svjetlosti.
“Rezultati našeg istraživanja su pomogli pri razumijevanju kako se foton kreće”, rekao je vodeći istraživač, profesor Shengwang Du sa Univerziteta za nauku i tehnologiju u Hong Kongu.

Naučnici su također utvrdili gornju granicu o tome koliko brzo informacije putuju sa svjetlošću.

“Dokazavši da jedan foton ne može putovati brže od svjetlosti, naši rezultati završavaju debatu o stvarnoj brzini informacija koju može nositi jedan foton”, dodao je Du. On i njegove kolege su otkrili da svaki foton “poštuje” zakon kretanja u svemiru.

Einstein je tvrdio da je brzina svjetlosti zapravo zakon o kretanju u svemiru, te da ništa ne može putovati brže od svjetlosti.

Prije deset godina je otkrivena superluminacija, tj. propagacija u optičkim pulsevima na specifičnim medijima. Naknadno je dokazano kako se radilo o vizuelnom efektu, jer fotoni nisu mogli predati informaciju.

Nakon toga je nastala debata o tome da li se jedan foton može kretati brže od svjetlosti. Tim profesora Dua je potom izmjerio brzinu jednog fotona pomoću kontrolisanih oblika valova. Istraživanjem je potvrđena Einsteinova teorija da efekat ne može nastati prije svog uzroka, piše Daily Mail.

Naučnici su koristili demonstraciju koja podrazumijeva stvaranje pojedinačnog fotona i razdvajanje optičkog predkurzora. On je zapravo popagacija u obliku vala ispred optičkog pulsa iz ostataka valne grupe. Naučnici su generisali nekoliko fotona i jednog propustili kroz grupu laserom ohlađenih atoma rubidija uključujući efekat elektromagnetski inducirane transparencije. Naučnici su tada prvi put proučavali optičke prekursore pojedinačnog atoma.

Otkriveno je i da prekursori vala uvijek putuju istom brzinom svjetlosti u vakuumu. Glavna grupa vala fotona se ne može kretati brže od svjetlosti u vakuumu, bez obzira na disperzivni medij. Glavni dio samog fotona nema mogućnost kretanja brzinom većom od svojih prekursora čak ni u superluminirajućem mediju. Kašnjenje u sporom lakom mediju može biti do 500 nanosekundi.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Physical Review Letters.

Sarajevo-x.com