Moguć život na misterioznoj egzoplaneti?

Planeta kruži oko zvijezde koja spada u klasu “crvenih patuljaka”. U ovom sistemu 2010. godine otkrivena je još jedna planeta koja je bila potencijalni kandidat za mjesto na kojem ima života. Ona je dobila ime Gliese 581g, ali je njeno postojanje u međuvremenu dovedeno u pitanje.

Gliese 581d je manje kontroverzna. Ona je otkrivena 2007. godine, ima masu šest puta veće od Zemljine i dvostruko je veća od naše planete.

U početku se mislilo da je suviše hladna da bi na njoj postojala voda u tečnom stanju, ali su francuski naučnici obavili kompjuterske simulacije njene atmosfere i zaključili da ona vjerovatno sadrži visoku koncentraciju karbon dioksida.

Istraživači smatraju da uslovi koji vladaju na ovoj planeti vjerovatno omogućavaju postojanje okeana tečne ovde, oblaka i kišnih padavina.

Ipak, vazduh na Glieseu 581d je mnogo gušći nego na Zemlji, što u kombinaciji sa crvenkastom svjetlosti koja je obasjava sa matične zvijezde vjerovatno čini negostoljubivu okolinu koja bi bila opasna za ljude.

Robin Wordsworth, član tima sa Instituta “Pierre Simon Laplace” u Parizu, smatra da ova otkrića predstavljaju nove dokaze o tome da raznolikost planeta i okruženja u svemiru daleko nadmašuju ono što možemo da vidimo u našem Sunčevom sistemu.

Doktor Wordsworth navodi da obavljene kompjuterske simulacije predstavljaju prvu definitivnu potvrdu postojanja egzoplanete na kojoj je moguć život.

On je dodao da će teleskopi u budućnosti omogućiti direktno traganje za životom na Glieseu 518d.

Sarajevo-x.com