Prve zvijezde su bile ogromne i vrtjele su se velikom brzinom

Najstarije zvijede ne postoje već odavno, ali astronomi stiču saznanja o njima na osnovu posmatranja kasnijih generacija zvijezda.

Naučni tim na čelu sa Cristinom Chiappini sa Instituta za astrofiziku u Potsdamu analizirao je podatke dobijene od teleskopa koji je mogao da prikaže sazviježđe staro 12 milijardi godina.

Istraživači su utvrdili da je u tim zvijezdama bila prisutna visoka koncentracija metala, što je hemijski potpis koji sugeriše da su starije zvijezde, a možda čak i prve koje su ikada postojale, bile ogromnih dimenzija i da je njihova rotacija bila mnogo brža u poređenju sa današnjim zvijezdama.

Ovo otkriće je važno zato što zvijezde koje se brže vrte mogu da žive duže i imaju drugačiju sudbinu od onih sa sporijom rotacijom.

Zaključci naučnog tima iz Njemačke biće objavljeni u sljedećem izdanju žurnala “Priroda”, prenosi AP.

Prema trenutno prihvaćenoj teoriji, svemir je nastao u eksploziji prije oko 13,7 milijardi godina, a u narednih 200 miliona godina univerzum se hladio, bio je mračan i bez ijedne zvijezde.

Prve zvijezde koje su se formirale bile su drugačije od našeg Sunca, koje se sastoji uglavnom od hidrogena i nešto oksigen i karbona.

Najstarije zvijezde bile su sastavljene primarno od hidrogena i helijuma, a kada bi eksplodirale u supernove, rasipale bi po svemiru osnovne elemente od kojih su nastajale nove zvijezde, uključujući naše Sunce.

sarajevo-x.com