“Prerano je za tvrdnje o otkriću Božije čestice”

Portparol CERN-a James Gillies izjavio je da posmatranja rezultata dosadašnjeg dijela eksperimenta u Velikom sudaraču čestica Hadron “vjerovatno nisu donijela ništa”.

Naučna zajednica reagovala je uzbuđeno na vijest objavljenu tokom vikenda o tome da je tokom eksperimenta u tunelu dužine 24 kilometra između Francuske i Švicarske otkrivena Higgs bosonova čestica, koja za sada postoji samo u teoriji.

U anonimnom blogu za fiziku Univerziteta Kolumbija prošle sedmice objavljeno je da se posmatranjem rezultata sudara čestica sa visokim energetskim nabojem zašlo u “polje fizike koja odstupa od standardnog modela”.

Portparol CERN-a rekao je da se takvi rezultati često dobijaju, ali da ih naučnici poslije proučavanja odbacuju.

Higgs bosonova čestica je ključni dio standardnog modela fizike, kojim se opisuje način gradnje čestica i atoma. Fizičari smatraju da bi pronalazak ove čestice mogao da objasni zašto objekti imaju masu.

sarajevo-x.com