Novi dokazi da su meteoriti pokrenuli život na Zemlji

Naučnici su uzeli fragmente meteorita na Antartiku i izložili ih toplini i pritisku. Na taj su način stvorili uslove kakvi su vladali na početku života kakav mi poznajemo. Otkrili su da ostaci stijena emituju amonijak, esencijalni sastojak u proizvodnji aminokiselina, takozvanih gradivnih blokova života. Analizirali su i atome azota u amonijaku i utvrdili da atomski izotop ne odgovara onim koji se mogu trenutno naći na Zemlji, odbacujući mogućnost da je amonijak rezultat kontaminacije tokom eksperimenta.

Najraniji fizički dokazi života na Zemlji su fosili koji datirju od prije 3,8 milijardi godina. Niko sa sigurnošću ne zna kako je život na Zemlji zaista započeo, ali se smatra da su uzrok tome ekstremno velik pritisak i toplota pomiješani sa hemikalijama iz svemira. Ova otkrića , koja su nastala na Univerzitetu Arizona, sugerišu da hemikalije potiču od meteorita koji su “zasuli” Zemlju, objavio je Telegraph.