U četvrtak lansiranje dva satelita za satelitsku navigaciju Galileo

Sateliti će biti lansirani s evropskog poligona u Kourouu u Francuskoj Gvajani i prvi su u nizu satelita koji će omogućiti Galileu da 2014. počne pružati usluge.

Galileo će se moći koristiti u saobraćaju, potragama i spašavanjima, javnim radovima, istraživanjima nafte, poljoprivredi i općenito u svakodnevnom životu.

Lansiranje prvih dvaju satelita proslavit će Evropski parlament i Evropska komisija i prenosit će se uživo iz Bruxellesa.

Galileo je GNSS sistem koji trenutno izgrađuju EU (Europska Unija) i ESA (Europska svemirska agencija). Prvi satelit Galileo sistema pod nazivom GIOVE-A lansiran je u orbitu 28. decembra 2005. godine. Kada bude potpuno operativan, Galileo će funkcionirati sa 30 satelita smještenih u 3 orbitalne ravnine sa inklinacijom od 56°. Na visini od 23 616 km sateliti će obilaziti Zemlju za 14 sati. Ovaj sistem dobio je ime po talijanskom astronomu Galileu Galilei, a emitirat će više vrsta signala:

  • 3 signala za otvorene usluge – Galileo Open Service (OS)
  • 2 signala za usluge povećane sigurnosti – Galileo Safety-of-Life (SoL) Service
  • 4 signala za komercijalne usluge – Galileo Commercial Service (CS)
  • 2 signala za javne usluge – Galileo Public Regulated Service (PRS)

Početak rada u punoj operabilnosti odgađan je dosad već nekoliko puta, a trenutno se predviđa početak rada 2014. godine.