Amerikanci odustali od sudarača čestica, LHC sam na svijetu

Tevatron, koji ubrzava i sudara protone i antiprotone u 6,28 kilometara dugom podzemnom prstenu, zamijenio je Veliki hadronski sudarač pod francusko-švicarskom granicom koji je s radom počeo u ožujku 2010.

Fizičari u američkom laboratoriju će se sada okrenuti manjim, uže usmjerenim projektima, poput izgradnje najintenzivnije zrake protona a visokonergetsku fiziku prepustit će europskom CERN-ovom većem i boljem sudaraču čestica.

‘Ništa ne traje vječno na rubu znanosti’, rekao je Pier Oddone, ravnatelj Fermilaba u Bataviji u državi Illinois. ‘Moramo krenuti prema onim aspektima fizike u kojima možemo ostaviti naš trag’.

Oddone je rekao da je Europa trostruko nadmašila SAD u ulaganjima u ta istraživanja te da SAD sada treba vrlo pozorno i pametno definirati kako će trošiti svoje resurse.

‘Mislim da možemo zadržati vodeću poziciju u svijetu. Nećemo biti gdje smo bili prije 30 godina kada smo predvodili u svakom polju fizike čestica nego ćemo predvoditi na užem području’, rekao je u telefonskom razgovoru.

Dnevnik.hr