Novo raketno gorivo?

Trinitramid – to je ime nove molekule koja će možda postati komponenta u budućem raketnom gorivu. To gorivo bi moglo biti 20 do 30 posto učinkovitije u usporedbi s najboljim raketnim gorivom koje imamo danas. Do otkrića je došlo na Kraljevskom institutu za tehnologiju (KTH) u Švedskoj. “Pravilo palca je da za svakih deset posto porasta učinkovitosti raketnog goriva, teret na raketi se može udvostručiti. K tome, molekula se sastoji od samo dušika i kisika, što bi učinilo raketno gorivo više ekološkim. To je puno više no što se može reći za današnja čvrsta raketna goriva, koja zahtijevaju emisiju od ekvivalentnu 550 tona koncentrirane klorovodične kiseline za svako lansiranje svemirskog shuttlea.” izjavio je Tore Brinck, profesor fizikalne kemije na KTH-u.

U suradnji s istraživačkim timom na KTH-u, otkrio je novu molekulu u grupi dušičnih oksida, a to je nešto što se ne događa svaki dan. Otkriće se dogodilo kad su znanstvenici proučavali raspad drugog spoja pomoću izračuna kvantne kemije te su tada shvatili da bi nova molekula mogla biti stabilna. “Kao što je već spomenuto, specifičnost ove molekule je da sadrži samo dušik i kisik. Od prije je poznato samo osam takvih spojeva i većina je njih otkrivena još u 18. stoljeću. Ovo je također i očito najveći spoj u grupi dušikovih oksida. Njegova molekularna formula je N(NO2)3 i molekula ima oblik sličan propeleru.” dodao je Tore Brinck

Istraživački tim, u kojem su uz Tore Brincka i Martin Rahm i Sergey Dvinshikh kao i profesor Istvan Furó, sada je pokazao kako se molekula može proizvoditi i analizirati. Znanstvenici su također uspjeli proizvesti dovoljno spoja u epruveti da bi se mogao detektirati. “Još se treba vidjeti koliko će biti molekula stabilna u čvrstom obliku.” rekao je Tore Brinck. Tijekom rada na otkrivanju alternative današnjem čvrstom raketnom gorivu dogodilo se da su znanstvenici otkrili novu molekulu. Otkrića će sada biti objavljena u internacionalnom izdanju poznatog časopisa Angewandte Chemie.

znanost.hr