Novo raketno gorivo?

Trinitramid – to je ime nove molekule koja će možda postati komponenta u budućem raketnom gorivu.…