Najosjetljivija vaga na svijetu može izvagati i jedan proton!

Kako izvagati atom do posljednjeg protona? Uz dovoljno precizne vage za mjerenje najmanje jedinice mase – joktograma (yg), što je jedan septilijun (10 na 42. potenciju) grama. Nijedna obična vaga to ne može.

No, najosjetljivija vaga na svijetu to može i to uz pomoć nanocjevčica, koje vibriraju na različitim frekvencijama ovisno o masi čestica ili molekula na njima. Do sada je najmanja masa koju je najosjetljiviji senzor mogao otkriti bila 100 joktograma, tj. jedna desetina zeptograma.

Znanstvenik Adrian Bachtold i njegovi kolege s katalonskog Instituta za nanotehnologiju u Barceloni koristio je kratke nanocijevi. Iako je oprema postavljena u vakuumu kako bi se minimalizirala interferencija iz drugih atoma, Bachtold je uklonio sve zalutale atome povremenim zagrijavanjem cijevi. Tada je senzor bio u moguićnosti po prvi put izvagati atom ksenona koji teži 1,7 joktograma.

Bachtold se nada kako bi se ovakve vage mogle koristiti za razlikovanje različitih elemenata u kemijskim uzorcima, a koji se mogu razlikovati u samo nekoliko protona. Njihova postignuća su objavljena u stručnom časopisu Nature.

Dnevnik.hr