Meteori su poput kosmičkih roda koje donose život

Supstance koje važe kao osnovni elementi života, mogle bi biti prisutne i na drugim nebeskim tijelima i planetama koje kruže oko drugih zvijezda. Na takvim planetama sasvim je moguće zamisliti nastajanje formi života, izvještavaju kanadski naučnici koji su rezultate svojih ispitivanja objavili u časopisu “Science”.

Kristofer Herd sa Univerziteta u Alberti, u SAD, sa svojim kolegama ispitao je ukupno četiri uzorka sa ovog meteorita koji se raspao 18. januara 2000. u padu na zamrznuto jezero Tegiš na teritoriji kanadskog Jukona. Taj meteorit spada u ugljene hondrite, što znači da je komad stijene sa visokim udjelom organskih supstanci sa ugljenikom.

Slične tvari nađene su i u međuplanetarnoj prašini i kometama, što ukazuje na zajedničko porijeklo.

Da bi razjasnili porijeklo organskih materija, među kojima su i esencijalne za život kao što su amino ili karbonske kiseline, Herd i njegove kolege su analizirale i uporedile pomenuta četiri uzorka meteorita. Pri tome se pokazalo da je sastav organskih materija na tim uzorcima vrlo varijabilan.

Varirao je i njihov razvoj: kamen se mijenjao pod uticajem toplote i vode. Herd je pokazao da postoji jasna uzročna veza između organskih materija prisutnih u stijeni i načina na koji se stijena menjala.

To bi, dalje, značilo da su u rano doba Sunčevog sistema, kada je meteorit još bio dio većeg nebeskog tela, voda i toplota prouzrokovale razlike koje su uočene na uzorcima. Jer, prvobitno je sastav organskih materija bio svuda isti, prenose Herd i kolege.

To, opet, ukazuje da na zajedničko porijeklo supstanci i materiji raspoređenoj među zvijezdama. Organske materije iz svemira nisu morale da dospiju samo do Zemlje, već i do ostalih planeta. A to je preduslov stvaranja života.

Pretpostavka da su meteoriti neka vrsta kosmičkih “roda” koje donose život nije nova. Jedan meteor je već identifikovan kao izvor azota, koji je takođe jedan od glavnih gradivnih elemenata života.

Ima i naučnika koji tvrde da su na meteoritima otkrili fosilne tragove vanzemaljskog života.

Sarajevo-x.com